IN SAMENWERKING MET:

 

 

 

 

 

    
Links

 

ALGEMENE INFORMATIE OVER HANDICAPS:

Alle info over handicap
Nederlandse website voor alle info voor personen met handicap

AnySurfer
AnySurfer is een kwaliteitslabel voor websites die voor iedereen toegankelijk zijn — ook voor mensen met een functiebeperking.
Slechtzienden, blinden en ouderen ervaren online het vaakst problemen, maar AnySurfer bewaakt ook de toegankelijkheid voor internetgebruikers met motorische en auditieve beperkingen.


Hulporganisatie HANDICAP

 


 

DIENSTEN EN INSTELLINGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

Mobiliteitscentrale aangepast vervoer provincie Antwerpen.
Ervaar je een mobiliteitsbeperking en heb je nood aan basisinformatie of advies op maat?
Je kan hiervoor terecht bij onze Mobiliteitscentrale:
of bel ons gratis nr: 0800 32 732

Autisme Vlaanderen
Vlaamse Vereniging Autisme

CM-Informatie
CM-Informatie volgt de evoluties in het gezondheids- en welzijnsbeleid, geeft informatie over de ziekteverzekering en brengt verslag uit over CM-projecten. De publicatie is tweemaandelijks en richt zich in de eerste plaats tot directieleden, kaderpersoneel en bestuursleden van de CM en tot aanverwante organisaties en verenigingen.

Federale Overheidsdienst
Directie-generaal Personen met een handicap

GRIP vzw
Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP) is een burgerrechtenorganisatie. Ons doel is gelijke rechten én kansen voor iedereen. We richten ons in de eerste plaats tot een groep die in onze samenleving wordt achtergesteld: mensen met een handicap.

UNIA: eDiv-module:
De module Handicap legt de redelijke aanpassingen op het werk uit. De onlineopleiding maakt gebruik van filmpjes en oefeningen. Zo ontdek je een brede waaier aan mogelijke aanpassingen. Je leert wie recht heeft op redelijke aanpassingen en hoe een aanvraag verloopt. Zowel werknemers als werkgevers krijgen de juiste informatie.

VAPH
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

VFG
vereniging voor personen met een handicap


 

SPONSORING ACTIVITEITEN

Bloso

FROS Amateursportfederatie vzw
FROS is een door BLOSO erkende recreatieve sportfederatie.
Zij hebben een zeer goede begeleiding en lidmaatschapsbijdrage.

Gemeente Duffel

G Sport Vlaanderen

Vlaamse OverheidErgoezel

Ergo Ezel biedt jou de mogelijkheid om je kwaliteiten te ontdekken en in te zetten om jezelf te ontplooien. Deze groei kan plaatsvinden door middel van ergotherapeutische methodieken en activiteiten met assistentie van ezels