vzwMARJAN: vzw Meer Aandacht Richten Jegens Andere Naasten.

Onze maatschappij wordt steeds ingewikkelder en er wordt van elke persoon verwacht dat hij/zij individueel leeft en problemen aanpakt.
Maar velen kunnen het niet alleen. Daarom richten wij ons tot jullie, personen met een handicap, maar ook iedereen die zich vragen stelt en informatie wenst. Samen kunnen wij het verschil maken.
Wij leggen ons toe op belangenbehartiging, beleidsbeïnvloeding, sensibilisatie, netwerkvorming en public relations.

 

De VZW Marjan legt zich erop toe om de belangen van alle personen en meer specifiek de personen met een handicap te helpen. Hoe groot of hoe klein het probleem ook, wij zoeken samen met u naar een oplossing en proberen de nodige contacten te leggen.

Wij houden ons eraan om de juiste oplossing te vinden. Dit houdt natuurlijk ook in dat we meer dan eens contacten leggen met andere verenigingen en ministeries. Ook afspraken maken met bevoegde ministers hoort er voor ons bij.

Leven met een handicap is niet altijd even gemakkelijk. Het is dan ook nodig dat de gehele maatschappij hierbij betrokken wordt, dat zij inzien dat ook zij er baat bij kunnen hebben om de problemen aan te pakken. Het bewust maken van de mensen, waaronder natuurlijk ook ministers,... hoort er voor ons ook bij.

We kunnen het niet alleen. Het bewust maken van de maatschappij in verband met de problematiek is één van onze belangrijkste bezigheden. Geen enkele persoon kan alleen leven, dus ook niet een persoon met een handicap. Samen staan we sterk en kunnen we dan ook iets veranderen.

De VZW Marjan richt zich tot verschillende instanties om zo een verschil te maken. Wij laten een zaak/probleem niet los zolang we geen oplossing gevonden hebben. Hiervoor heb je de juiste personen nodig. Wij proberen deze dan ook op verschillende manieren te bereiken, samenwerken is de boodschap.